Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2017-12-12

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
630American Curly
1709American Painthorse
7983American Quarterhorse
47American Saddlebred
526Amerikansk Miniatyrhäst
1132Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23342Arabiskt fullblod
20483Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
134Clydesdale
12373Connemara
1106Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7879Engelskt fullblod
366Exmoor
14831Fjordhäst
340Frieser
19245Gotlandsruss
7790Haflinger
28Hispanoarab
1155Irish Cob
137Irish Cob Partbred
674Islandshäst
889Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
23Kigermustang
433Knabstrupper
5Korsning med American Curly
99Korsning med angloarab
777Korsning med arab
275Korsning med ardenner
550Korsning med fjordhäst
82Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
184Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5014Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
21977Korsningsponny
1568Korsningsponny
1644Lipizzaner
93Lipizzanerkorsning
503Lusitano
2505Morganhäst
12New Forest
61317New Forest
20854Nordsvensk brukshäst
106Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2030Pura Raza Española
19854Ras saknas
905Registrerat hästdjur
1274Rysk Basjkir
871Shagya-arab
44175Shetlandsponny
1277Shire
4969Specialras
6597Svensk Ridponny
3782Svensk Ridponny
5973Svenskt varmblod
1031Tinker
59Tyrolerhaflinger
3670Varmblodig travare
3225Welsh Cob
1235Welsh Cob-typ
8851Welsh Mountain
881Welsh Partbred
8469Welsh Ponny
1375Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61317New Forest
44175Shetlandsponny
23342Arabiskt fullblod
21977Korsningsponny
20854Nordsvensk brukshäst
20483Ardenner
19854Ras saknas
19245Gotlandsruss
14831Fjordhäst
12373Connemara
8851Welsh Mountain
8469Welsh Ponny
7983American Quarterhorse
7879Engelskt fullblod
7790Haflinger
6597Svensk Ridponny
5973Svenskt varmblod
5014Korsningshäst
4969Specialras
3782Svensk Ridponny
3670Varmblodig travare
3225Welsh Cob
2505Morganhäst
2030Pura Raza Española
1709American Painthorse
1644Lipizzaner
1568Korsningsponny
1375Övrigt hästdjur
1277Shire
1274Rysk Basjkir
1235Welsh Cob-typ
1155Irish Cob
1132Angloarabiskt fullblod
1106Dartmoor
1031Tinker
905Registrerat hästdjur
889Kallblodiga travare
881Welsh Partbred
871Shagya-arab
777Korsning med arab
674Islandshäst
630American Curly
583Appaloosa
550Korsning med fjordhäst
526Amerikansk Miniatyrhäst
516Kaspisk Häst
503Lusitano
433Knabstrupper
366Exmoor
340Frieser
275Korsning med ardenner
188PRE Korsning
184Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
134Clydesdale
106Okänd härstamning, varmblodstyp
99Korsning med angloarab
93Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
82Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
59Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
47American Saddlebred
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Kigermustang
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
12New Forest
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
5Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter