Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-10-18

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
637American Curly
1705American Painthorse
7995American Quarterhorse
43American Saddlebred
556Amerikansk Miniatyrhäst
1145Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
23532Arabiskt fullblod
20643Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
137Clydesdale
13202Connemara
1134Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7936Engelskt fullblod
366Exmoor
14976Fjordhäst
338Frieser
19409Gotlandsruss
7821Haflinger
28Hispanoarab
1233Irish Cob
137Irish Cob Partbred
691Islandshäst
909Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
33Kigermustang
434Knabstrupper
6Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
777Korsning med arab
283Korsning med ardenner
552Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5318Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1568Korsningsponny
21990Korsningsponny
1682Lipizzaner
94Lipizzanerkorsning
505Lusitano
2565Morganhäst
1New Forest
61408New Forest
21064Nordsvensk brukshäst
111Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2029Pura Raza Española
20626Ras saknas
1159Registrerat hästdjur
1279Rysk Basjkir
873Shagya-arab
44856Shetlandsponny
1295Shire
4966Specialras
6633Svensk Ridponny
3851Svensk Ridponny
6038Svenskt varmblod
1046Tinker
58Tyrolerhaflinger
3722Varmblodig travare
3227Welsh Cob
1235Welsh Cob-typ
8889Welsh Mountain
885Welsh Partbred
8491Welsh Ponny
1418Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61408New Forest
44856Shetlandsponny
23532Arabiskt fullblod
21990Korsningsponny
21064Nordsvensk brukshäst
20643Ardenner
20626Ras saknas
19409Gotlandsruss
14976Fjordhäst
13202Connemara
8889Welsh Mountain
8491Welsh Ponny
7995American Quarterhorse
7936Engelskt fullblod
7821Haflinger
6633Svensk Ridponny
6038Svenskt varmblod
5318Korsningshäst
4966Specialras
3851Svensk Ridponny
3722Varmblodig travare
3227Welsh Cob
2565Morganhäst
2029Pura Raza Española
1705American Painthorse
1682Lipizzaner
1568Korsningsponny
1418Övrigt hästdjur
1295Shire
1279Rysk Basjkir
1235Welsh Cob-typ
1233Irish Cob
1159Registrerat hästdjur
1145Angloarabiskt fullblod
1134Dartmoor
1046Tinker
909Kallblodiga travare
885Welsh Partbred
873Shagya-arab
777Korsning med arab
691Islandshäst
637American Curly
589Appaloosa
556Amerikansk Miniatyrhäst
552Korsning med fjordhäst
516Kaspisk Häst
505Lusitano
434Knabstrupper
366Exmoor
338Frieser
283Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Clydesdale
137Irish Cob Partbred
111Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
33Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
6Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter
1New Forest