Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2017-08-20

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
628American Curly
1708American Painthorse
7982American Quarterhorse
47American Saddlebred
503Amerikansk Miniatyrhäst
1130Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23225Arabiskt fullblod
20370Ardenner
28Brittisk Rid- och Sportponny
133Clydesdale
12280Connemara
1095Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7824Engelskt fullblod
366Exmoor
14752Fjordhäst
339Frieser
18995Gotlandsruss
7762Haflinger
28Hispanoarab
1126Irish Cob
137Irish Cob Partbred
659Islandshäst
875Kallblodiga travare
515Kaspisk Häst
19Kigermustang
433Knabstrupper
5Korsning med American Curly
97Korsning med angloarab
777Korsning med arab
273Korsning med ardenner
549Korsning med fjordhäst
81Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
184Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
4803Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1540Korsningsponny
21971Korsningsponny
1630Lipizzaner
93Lipizzanerkorsning
503Lusitano
2498Morganhäst
9New Forest
61268New Forest
20704Nordsvensk brukshäst
105Okänd härstamning, varmblodstyp
10Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2031Pura Raza Española
19439Ras saknas
802Registrerat hästdjur
1268Rysk Basjkir
871Shagya-arab
44056Shetlandsponny
1276Shire
4946Specialras
6570Svensk Ridponny
3723Svensk Ridponny
5927Svenskt varmblod
1030Tinker
59Tyrolerhaflinger
3640Varmblodig travare
3210Welsh Cob
1231Welsh Cob-typ
8824Welsh Mountain
876Welsh Partbred
8449Welsh Ponny
1320Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61268New Forest
44056Shetlandsponny
23225Arabiskt fullblod
21971Korsningsponny
20704Nordsvensk brukshäst
20370Ardenner
19439Ras saknas
18995Gotlandsruss
14752Fjordhäst
12280Connemara
8824Welsh Mountain
8449Welsh Ponny
7982American Quarterhorse
7824Engelskt fullblod
7762Haflinger
6570Svensk Ridponny
5927Svenskt varmblod
4946Specialras
4803Korsningshäst
3723Svensk Ridponny
3640Varmblodig travare
3210Welsh Cob
2498Morganhäst
2031Pura Raza Española
1708American Painthorse
1630Lipizzaner
1540Korsningsponny
1320Övrigt hästdjur
1276Shire
1268Rysk Basjkir
1231Welsh Cob-typ
1130Angloarabiskt fullblod
1126Irish Cob
1095Dartmoor
1030Tinker
876Welsh Partbred
875Kallblodiga travare
871Shagya-arab
802Registrerat hästdjur
777Korsning med arab
659Islandshäst
628American Curly
583Appaloosa
549Korsning med fjordhäst
515Kaspisk Häst
503Lusitano
503Amerikansk Miniatyrhäst
433Knabstrupper
366Exmoor
339Frieser
273Korsning med ardenner
188PRE Korsning
184Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
133Clydesdale
105Okänd härstamning, varmblodstyp
97Korsning med angloarab
93Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
81Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
59Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
47American Saddlebred
28Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Kigermustang
19Achalteke
10Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9New Forest
5Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter