Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-01-19

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
642American Curly
1705American Painthorse
7997American Quarterhorse
43American Saddlebred
570Amerikansk Miniatyrhäst
1166Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
23401Arabiskt fullblod
20768Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
137Clydesdale
13402Connemara
1135Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8048Engelskt fullblod
366Exmoor
15019Fjordhäst
330Frieser
19588Gotlandsruss
7842Haflinger
28Hispanoarab
1257Irish Cob
137Irish Cob Partbred
697Islandshäst
912Kallblodiga travare
518Kaspisk Häst
36Kigermustang
434Knabstrupper
7Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
777Korsning med arab
284Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5470Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
21998Korsningsponny
1698Lipizzaner
96Lipizzanerkorsning
508Lusitano
2581Morganhäst
3New Forest
61455New Forest
21276Nordsvensk brukshäst
111Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2029Pura Raza Española
20818Ras saknas
1230Registrerat hästdjur
1281Rysk Basjkir
873Shagya-arab
44894Shetlandsponny
1310Shire
4967Specialras
6674Svensk Ridponny
3908Svensk Ridponny
6052Svenskt varmblod
1048Tinker
58Tyrolerhaflinger
3732Varmblodig travare
3229Welsh Cob
1236Welsh Cob-typ
8901Welsh Mountain
890Welsh Partbred
8496Welsh Ponny
1440Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61455New Forest
44894Shetlandsponny
23401Arabiskt fullblod
21998Korsningsponny
21276Nordsvensk brukshäst
20818Ras saknas
20768Ardenner
19588Gotlandsruss
15019Fjordhäst
13402Connemara
8901Welsh Mountain
8496Welsh Ponny
8048Engelskt fullblod
7997American Quarterhorse
7842Haflinger
6674Svensk Ridponny
6052Svenskt varmblod
5470Korsningshäst
4967Specialras
3908Svensk Ridponny
3732Varmblodig travare
3229Welsh Cob
2581Morganhäst
2029Pura Raza Española
1705American Painthorse
1698Lipizzaner
1571Korsningsponny
1440Övrigt hästdjur
1310Shire
1281Rysk Basjkir
1257Irish Cob
1236Welsh Cob-typ
1230Registrerat hästdjur
1166Angloarabiskt fullblod
1135Dartmoor
1048Tinker
912Kallblodiga travare
890Welsh Partbred
873Shagya-arab
777Korsning med arab
697Islandshäst
642American Curly
589Appaloosa
570Amerikansk Miniatyrhäst
553Korsning med fjordhäst
518Kaspisk Häst
508Lusitano
434Knabstrupper
366Exmoor
330Frieser
284Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Clydesdale
137Irish Cob Partbred
111Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
96Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
36Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
7Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
3New Forest
1Korsning med quarter