Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2017-10-17

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
630American Curly
1708American Painthorse
7982American Quarterhorse
47American Saddlebred
511Amerikansk Miniatyrhäst
1130Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23274Arabiskt fullblod
20425Ardenner
29Brittisk Rid- och Sportponny
133Clydesdale
12280Connemara
1096Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7846Engelskt fullblod
366Exmoor
14803Fjordhäst
340Frieser
19032Gotlandsruss
7766Haflinger
28Hispanoarab
1133Irish Cob
137Irish Cob Partbred
672Islandshäst
885Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
19Kigermustang
433Knabstrupper
5Korsning med American Curly
97Korsning med angloarab
777Korsning med arab
273Korsning med ardenner
550Korsning med fjordhäst
81Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
184Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
4859Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1541Korsningsponny
21972Korsningsponny
1643Lipizzaner
93Lipizzanerkorsning
503Lusitano
2502Morganhäst
12New Forest
61282New Forest
20776Nordsvensk brukshäst
105Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2030Pura Raza Española
19640Ras saknas
860Registrerat hästdjur
1271Rysk Basjkir
871Shagya-arab
44112Shetlandsponny
1276Shire
4946Specialras
6583Svensk Ridponny
3745Svensk Ridponny
5951Svenskt varmblod
1031Tinker
59Tyrolerhaflinger
3659Varmblodig travare
3210Welsh Cob
1232Welsh Cob-typ
8828Welsh Mountain
878Welsh Partbred
8453Welsh Ponny
1343Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61282New Forest
44112Shetlandsponny
23274Arabiskt fullblod
21972Korsningsponny
20776Nordsvensk brukshäst
20425Ardenner
19640Ras saknas
19032Gotlandsruss
14803Fjordhäst
12280Connemara
8828Welsh Mountain
8453Welsh Ponny
7982American Quarterhorse
7846Engelskt fullblod
7766Haflinger
6583Svensk Ridponny
5951Svenskt varmblod
4946Specialras
4859Korsningshäst
3745Svensk Ridponny
3659Varmblodig travare
3210Welsh Cob
2502Morganhäst
2030Pura Raza Española
1708American Painthorse
1643Lipizzaner
1541Korsningsponny
1343Övrigt hästdjur
1276Shire
1271Rysk Basjkir
1232Welsh Cob-typ
1133Irish Cob
1130Angloarabiskt fullblod
1096Dartmoor
1031Tinker
885Kallblodiga travare
878Welsh Partbred
871Shagya-arab
860Registrerat hästdjur
777Korsning med arab
672Islandshäst
630American Curly
583Appaloosa
550Korsning med fjordhäst
516Kaspisk Häst
511Amerikansk Miniatyrhäst
503Lusitano
433Knabstrupper
366Exmoor
340Frieser
273Korsning med ardenner
188PRE Korsning
184Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
133Clydesdale
105Okänd härstamning, varmblodstyp
97Korsning med angloarab
93Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
81Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
59Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
47American Saddlebred
29Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Kigermustang
19Achalteke
12New Forest
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
5Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter